ADVOKÁTI

Mgr. Kristýna Coufalová

 

GSM: +420 603 281 211

E-MAIL: coufalova@akcapar.cz

 

Kristýna Coufalová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, studium ukončila v roce 2010. Následně působila jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Muzikář a Odehnal v Brně. V roce 2015 složila advokátní zkoušku a byla zapsána do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

 

Kristýna Coufalová se specializuje na obchodní

a občanské právo, dále na vymáhání pohledávek a na právo finančních služeb. Zabývá se také problematikou rodinného práva, insolvenčních řízení

a konkurzů a nekalou soutěží. 

Mgr. Tereza Haraštová

 

GSM: +420 777 814 466

E-MAIL: harastova@akharastova.cz

 

Tereza Haraštová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, studium ukončila

v roce 2011. Následně působila jako advokátní koncipientka. V roce 2015 složila advokátní zkoušku

a byla zapsána do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. 

 

Tereza Haraštová se specializuje na občanské

a trestní právo, dále na právo bytových družstev a na vymáhání pohledávek. Zabývá se také problematikou insolvenčního řízení a konkurzů, přestupkového řízení a rodinného práva.