OBČANSKÉ PRÁVO

 

Svým klientům poskytujeme právní poradenství a komplexní zastoupení v celém rozsahu právní úpravy zahrnuté v občanském zákoníku a právních předpisů souvisejících a navazujících. Jedná se zejména o tyto oblasti právních vztahů:

 

  • právní zastoupení v občanskoprávních sporech

  • závazkové právo

  • vypořádání společného jmění manželů

  • vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, věcná břemena

  • převody nemovitostí

  • nájemní vztahy

  • nároky z náhrady škody a bezdůvodného obohacení

  • dědické právo

  • exekuce