OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ

 

Advokátní kancelář Coufalova & Partners v rámci komplexních právních služeb pro své klienty provádí "Prohlášení o pravosti podpisu" (ověřování podpisů) osob na listinách vyhotovených i nevyhotovených v advokátní kanceláři. Toto ověření podpisu má stejnou váhu a právní způsobilost jako úřední ověření podpisu matrikou nebo notářem.