PRACOVNÍ PRÁVO

 

Svým klientům v postavení zaměstnanců, zaměstnavatelů i odborových organizací poskytujeme právní poradenství a zastoupení v oblasti pracovního práva a nabízíme služby zejména v těchto oblastech právních vztahů:

 

  • právní zastoupení v pracovněprávních sporech

  • sepisování pracovněprávních dokumentů (smluv, dohod, výpovědí, apod...)

  • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru

  • nároky z náhrady škody

  • právní poradenství při porušování povinností zaměstnancem / zaměstnavatelem

  • vymáhání nezaplacené mzdy či platu