VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 

Svým klientům poskytujeme právní poradenství a zastoupení v oblasti správy a vymáhání pohledávek. Zajišťujeme právní služby související s vymáháním pohledávek v rámci všech stádií vymáhacího procesu, vč. předsoudního právní zastoupení:

  • návrh účinného a účelného způsobu vymáhání pohledávek

  • převzetí správy pohledávek do úplného vymožení

  • sepis veškeré dokumentace - předžalobních výzev dlužníkovi, dohod o úhradě pohledávky, sepis žalob, apod.

  • zastupování v soudním řízení

  • vymáhání pohledávky a nákladů soudním exekutorem

  • zastupování v exekučním řízení